• Infolinia 61 646 80 64
Twój koszyk jest pusty. Zastanawiasz się? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Vellutier - Regulamin Składania Zamówień

 REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawcą towarów jest firma: MB Distribution Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiej 582, 61-324 Poznań, wpisana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000353755, NIP: PL 7822498544, REGON: 301412416.
 2. Pod adresem www.vellutier.pl firma MB Distribution Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
 3. MB Distribution Sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą produktów zapachowych i innych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Kontakt ze sklepem www.vellutier.pl jest możliwy za pośrednictwem:
 5. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw. Ceny zawarte w tej zakładce która stanowi integralną część regulaminu.
 6. Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu www.vellutier.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 7. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem stron: www.vellutier.pl
 4. Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
 5. Aby złożyć zamówienie Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Do koszyka”.
 6. Akceptacja koszyka następuje za pomocą przycisku „złóż zamówienie”, w wyniku której Zamawiający jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy. Dokonuje wyboru sposobu dostawy.
 7. Wybór sposobu płatności oraz dostawy może zostać zdefiniowany na stronie Koszyka.
 8. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności
 9. Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Złóż zamówienie”.
 10. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu www.vellutier.pl wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, link służący potwierdzenia przez Zamawiającego zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA

 1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
 4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
 5. Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia przez Kupującego w przypadku płatności za pobraniem.
 6. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia za pośrednictwem:
 7. Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę Poczta Polska, lub DPD (regulaminy tychże firm dostępne na stronach: www.poczta-polska.pl, www.dpd.com.pl). Szczegóły dotyczące terminów realizacji dostaw, dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 8. Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - wysyłka Pocztą Polska, oraz od poniedziałku do piątku w przypadku przesyłek kurierskich. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne Poczty Polskiej i DPD.
 9. Firma kurierska podejmuje zawsze dwie próby doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata pozostawia awizo z prośbą o kontakt. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
 10. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie www.vellutier.pl    
 11. Uwagi podane przez Zamawiającego w polu „Uwagi”, Sprzedawca będzie starał się zrealizować w miarę możliwości - nie mogą one być traktowane jako świadczenia gwarantowane przez Sprzedającego, i nie warunkują zrealizowania podstawowego zamówienia złożonego przez Zamawiającego.
 12. System internetowy jest przeznaczony dla klientów składających zamówienia do 10 szt. produktów – zamówienia ilości pow. 10 szt. prosimy kierować do Działu Obsługi Firm po kontakcie telefonicznym.
 13. Produkty standardowe posiadają znaki graficzne producenta, elementy grawerowane, nalepki oraz inne elementy ozdobne, które mogą być niewidoczne na przykładowych zdjęciach. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą w rzeczywistości odbiegać od wydruków lub prezentacji na monitorze komputera. Prosimy szczegółowo upewnić się czy każdy element produktu odpowiada Państwa oczekiwaniom – informacje o produktach mogą Państwo uzyskać drogą telefoniczną: +48 61 64 68 064 lub e-mail: zamowienia@vellutier.pl
 14. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej są doręczane do recepcji lub sekretariatu.
 • firmy kurierskiej DPD (przesyłka kurierska)
 • zgodnie z wyborem Zamawiającego.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba że warunki danej promocji pozwalają na takie odstępstwa)
 2. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:
 • przy odbiorze: należność pobiera pracownik Poczty Polskiej lub kurier DPD (koszt 4,50 PLN),
 • kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU,
 • przelewem bankowym na rachunek MB Distribution Sp. z o.o. :

  Bank: Pekao S.A. 
  Nr konta: 43 1240 6595 1111 0010 6880 0371 
  (w tytule należy wpisać numer zamówienia),

WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

 1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które na terenie Polski wynoszą:
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 • PLN 15,90 PLN dla przesyłki kurierskiej,
 • PLN 4,50 PLN opłata za pobranie gotówki,
 • PLN 128 PLN dla wysyłek do wybranych krajów EU.

ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 2. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient wysyła towar na własny koszt.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.
 5. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrotowi nie podlegają produkty:
 7. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.
 8. MB Distribution Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.
 9. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: MB Distribution Sp. z o.o., ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.
 10. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Zamawiający ponosi koszty ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszty zwrotu zamówienia. Produkty nieodebrane lub nieopłacone zwroty podlegają utylizacji w terminie 7 dni od powrotu do magazynów kuriera, poczty lub MB Distribution Sp. z o.o.
 • o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

WZORY I PRÓBKI

 1. Przesyłane próbki lub wzory produkcyjne stanowią jedynie informację poglądową i nie są podstawą do składania zamówienia.
 2. Sprzedawca nie uwzględnia reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, rozdzielczości itp.) towarów, wynikające z różnych ustawień monitora komputerowego. Sprzedawca nie dokonuje wymiany zakupionego towaru.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany, bez powiadomienia, materiałów użytych do produkcji opakowań, ich wzorów, faktur i kolorów. Podstawową cechą produktu przynależną do nazwy zamawianego produktu, Sprzedawca nie będzie zmieniać bez wcześniejszego powiadomienia, jest wagowa zawartość pralinek i czekoladek w opakowaniach. Zmiana samego opakowania nie będzie stanowić podstawy do reklamacji bądź zwrotu towaru.

DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych MB Distribution Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ostrowska 582, 61-324 Poznań.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby marketingowe, referencyjne oraz realizacji zamówień przez MB Distribution Sp. z o.o. przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 3. Każdy z Państwa dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, które należy zgłosić do siedziby naszej firmy w formie pisemnej.
 4. MB Distribution Sp. z o.o. nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie MB Distribution Sp. z o.o. zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

UWAGI KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin obowiązuje od dnia: 23 maja 2019 r.
 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

UWAGI KOŃCOWE

 1. 1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług poprzez Serwis www.vellutier.pl .
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest MB Distribution Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, ul. Ostrowska 582, 61-324. KRS0000353755 NIP7822498544 REGON 301412416.W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub zamówienia internetowego. 
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis …………... Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.