• Infolinia 61 646 80 64
Twój koszyk jest pusty. Zastanawiasz się? Mamy dla Ciebie specjalną ofertę.

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
 
firmy MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. z siedzibą przy ulicy Ostrowska 582, 61-324 Poznań. KRS 0000353755; REGON 301412416 ; NIP PL7822498544
Firma MB Distribution Sp.  z o.o. przykłada ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Firma MB Distribution Sp. z o.o., jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych naszej firmie danych oraz nieustanie rozwija systemy zabezpieczeń. MB Distribution przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.
Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych, są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym dane są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie należy podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail). Podanie tych danych jest konieczne w celu zalogowania się i otrzymaniu dostępu do sklepu internetowego. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Opcjonalnie możliwe jest również podanie danych demograficznych (np. data urodzenia).
Nasze procedury zapewnienia bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie danych do minimum niezbędnego do świadczenia usług najwyższej jakości. MB Distribution Sp. z o.o. zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez kontakt telefoniczny lub internetowy. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać pod nr tel. +48 61 646 80 64 lub pod adresem e-mail: zamowienia@vellutier.pl.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania poufności, praktyk stosowanych na naszych stronach kontaktuj się z nami: zamowienia@vellutier.pl.
DANE OSOBOWE


Firma MB Distribution Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe. Firma MB Distribution Sp. z o.o.  publikuje niniejszą politykę prywatności, aby poinformować użytkowników o swojej strategii ochrony danych osobowych oraz stosowanych praktykach, jak również o możliwości reagowania na gromadzenie informacji o użytkowniku w Internecie i sposobie ich wykorzystania. Struktura witryn została zaprojektowana w taki sposób, aby można je było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Niniejsza informacja jest łatwo dostępna na stronie głównej i u dołu każdej strony www firmy MB Distribution Sp. z o.o.
Firma MB Distribution Sp. z o.o. przeprowadziła również weryfikację własnych praktyk ochrony danych osobowych pod kątem zgodności z obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej wytycznymi.
Administratorem danych osobowych („administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisów jest MB Distribution Sp. z o.o. MB Distribution Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. MB Distribution Sp. z o.o.  zapewnia swoim Użytkownikom możliwość korzystania ze swoich Serwisów w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisach, korzystania z niektórych usług, otrzymywania newslettera itp. W trakcie rejestracji MB Distribution Sp. z o.o.  poinformuje Użytkownika, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do udostępnienia produktów lub realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji. Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych będą upublicznione.

1.Witryny, których dotyczy niniejsza deklaracja.
2.Rodzaje gromadzonych informacji i cel ich gromadzenia
3.Dane osobowe dzieci.
4.Sposób wykorzystania informacji.
5.Komu udostępniamy informacje?
6.Uprawnienia użytkownika
7.Możliwości postępowania.
8.Okres przechowywania danych.
9.Preferowane możliwości postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja.
10.Dane osobowe a firmy zewnętrzne.
11.Dostęp do danych i ich poprawność.
12.Ochrona danych użytkownika.
13.ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE
14.Zmiany w produktów niniejszej deklaracji.
15. Kontakt z firmą.

W jaki sposób Firma MB Distribution Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie oraz sygnalizatory www (web beacons) w swojej witrynie oraz w reklamach innych firm:
·         Pliki cookie
·         Sygnalizatory www
·         Zewnętrzne agencje reklamowe
·         Opineo

1.      WITRYNY, KTÓRYCH DOTYCZY NINIEJSZA DEKLARACJA

Niniejsza Deklaracja dotyczy wszystkich witryn i domen, których właścicielem jest Firma MB Distribution Sp z o.o.
Odnośniki do witryn niezwiązanych z firmą MB Distribution Sp. z o.o.
Witryny firmy MB Distribution Sp. z o.o. mogą zawierać odnośniki do witryn firm zewnętrznych, opublikowane dla wygody i wiadomości użytkownika. Korzystając z nich, użytkownik opuszcza witrynę firmy MB Distribution Sp. z o.o. Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie ma wpływu na te witryny, ani stosowane przez nie praktyki ochrony danych osobowych, które mogą się różnić od stosowanych przez firmę MB Distribution Sp. z o.o. Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za witryny firm zewnętrznych. Deklaracja firmy MB Distribution Sp. z o.o. nie dotyczy danych osobowych, które użytkownik zdecyduje się przekazać firmom zewnętrznym. Namawiamy do zapoznania się z polityką ochrony danych osobowych danej firmy przed przesłaniem jej swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępniać przekazane im dane osobowe firmie MB Distribution Sp. z o.o. ; jest to regulowane zasadami polityki ochrony danych osobowych danej firmy zewnętrznej.

2.      RODZAJE GROMADZONYCH INFORMACJI

Niniejsza Deklaracja dotyczy danych osobowych, gromadzenia danych innych niż osobowe oraz tworzenia raportów zbiorczych.

Dane osobowe

to informacje dotyczące nazwiska i tożsamości. Firma MB Distribution Sp. z o.o. . wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkowników oraz oferowania wyższego poziomu usług. Użytkownik, który zdecyduje się udostępnić firmie swoje dane osobowe, nie musi się obawiać, że zostaną one wykorzystane do celów innych niż umacnianie współpracy z firmą MB Distribution Sp. z o.o. Traktujemy poważnie zaufanie, jakie pokładają w nas użytkownicy. MB Distribution Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie wypożycza, ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.Niektóre z witryn firmy MB Distribution Sp. z o.o. umożliwiają zamawianie produktów i usług, uzyskiwanie informacji, zamawianie materiałów marketingowych oraz składanie podań o pracę w firmie MB Distribution Sp. z o.o. Dane osobowe udostępnione na tych stronach mogą obejmować nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikatory użytkownika i hasła, dane rozliczeniowe i dane transakcji, dane karty kredytowej, preferowane sposoby kontaktu.
Użytkownik może również zostać poproszony o udzielenie informacji dotyczących swoich zainteresowań osobistych bądź zawodowych, danych dotyczących członków rodziny oraz doświadczeń z naszymi produktami i usługami, co ma na celu dostosowanie wyglądu witryny, usług lub sposobu komunikowania się do preferencji użytkownika oraz udoskonalanie produktów i usług. Udzielenie tych informacji dodatkowych nie jest obowiązkowe.

Dane inne niż osobowe

to dane dotyczące korzystania i eksploatacji serwisu niezwiązane z konkretną tożsamością. Firma MB Distribution Sp. z o.o. gromadzi i analizuje dane inne niż osobowe w celu oceny sposobu korzystania z witryn firmy MB Distribution Sp. z o.o.. przez odwiedzających. Gromadzone dane inne niż osobowe mogą obejmować informacje o stronach odwiedzonych na witrynach firmy MB Distribution Sp. z o.o., konkretne adresy URL1 odwiedzone na naszej witrynie, rodzaj używanej przeglądarki oraz adres IP2. Większość danych innych niż osobowe jest gromadzona za pomocą plików cookie lub innych technologii analizy danych. Strony www firmy MB Distribution Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookie, sygnalizatory www (web beacons) oraz inne technologie analizy danych i usługi personalizacji. Ponadto, firma MB Distribution Sp. z o.o. zamieszcza swoje reklamy na innych witrynach, mogących wykorzystywać pliki cookie. Dalsze informacje zawiera część W jaki sposób Firma MB Distribution Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookie oraz sygnalizatory www (web beacons) w swojej witrynie oraz w reklamach innych firm.
1 URL (Uniform Resource Locator) to międzynarodowy standard umożliwiający identyfikację dokumentów i innych zasobów sieci World Wide Web. Przykładowo, http://www.chocolissimo.pl to adres URL strony głównej firmy MB Distribution Sp. z o.o.
2 Adres IP to identyfikator komputera lub urządzenia używany w sieciach opartych na protokole TCP/IP, np. w sieci www. Sieci wykorzystują protokół TCP/IP do kierowania danych w oparciu o adres IP komputera docelowego. Innymi słowy, adres IP to numer automatycznie przypisywany komputerowi podczas każdorazowego łączenia się z siecią wwww, który pozwala serwerom na odnalezienie i zidentyfikowanie go. Adresy IP są potrzebne, aby użytkownicy mogli się porozumiewać za pośrednictwem Internetu, przeglądać jego zasoby i robić zakupy w sklepach internetowych.

Cel gromadzenia danych osobowych

Dane Użytkowników przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:
 · dostarczania produktów oraz usług Użytkownikom,
· prowadzenia pomiaru i ulepszania produktów oraz usług,
· informowania o produktach i usługach MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. oraz produktach i usługach innych firm współpracujących z MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.,
· udostępniania w Serwisach przestrzeni reklamowej,
· prowadzenia marketingu bezpośredniego,
· wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi MB DISTRIBUTION SP. Z O.O., o ile Użytkownik uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.,
 · zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji w MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.,
 · zarządzania systemami teleinformatycznymi,
· dochodzenie roszczeń.
W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu ulepszania produktów oraz usług MB DISTRIBUTION SP. Z O.O., przekazywania informacji na temat innych usług MB DISTRIBUTION SP. Z O.O., a także dostarczania w Serwisach spersonalizowanych produktów marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. oraz stron trzecich podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.. W interesie MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. Wyświetlanie w Serwisach reklam dopasowanych do zainteresowań Użytkowników umożliwia natomiast MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. W tym zakresie Partnerzy MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. są administratorami Twoich danych osobowych, niezależnymi od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania Twoich danych osobowych zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.. Zarejestrowany Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. poprzez swoje konto w Serwisach. Newsletter może zawierać produktów dostosowane do zainteresowań Użytkownika, w oparciu o jego aktywność i przeglądane produktów w Serwisach. Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w koncie Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. może być również konieczność zrealizowania umów zawartych z Użytkownikiem, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, a także korzysta z innych usług MB DISTRIBUTION SP. Z O.O..
 
3.      DANE OSOBOWE DZIECI

Firma MB Distribution Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a witryny firmy nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.

4.      SPOSÓB WYKORZYSTANIA INFORMACJI

Firma MB Distribution Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu oferowania im usług oraz lepszego zrozumienia ich potrzeb i zainteresowań. Informacje te umożliwiają w szczególności zakończenie transakcji lub złożenie zamówienia, przesłanie wiadomości, świadczenie usług i informowanie o nowych produktach i korzyściach, personalizację ofert promocyjnych. Firma może czasem wykorzystywać dane użytkownika do kontaktowania się z nim w celu badania rynku produktów i usług firmy MB Distribution Sp. z o.o. Użytkownik ma możliwość określenia swoich preferencji w zakresie takich kontaktów (zob. część 7, "Preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi i rezygnacja"). Dane z karty kredytowej wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom. Dane te nie są wykorzystywane przez dostawców usług finansowych ani firmę MB Distribution Sp. z o.o. do jakichkolwiek innych celów i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne w celu świadczenia usług, chyba że użytkownik wystąpi o zatrzymanie danych karty kredytowej z myślą o kolejnych zakupach.
Aby zapewnić bardziej spójną i spersonalizowaną obsługę w ramach współpracy z MB Distribution Sp. z o.o. informacje zebrane za pośrednictwem różnych usług mogą być łączone.
Dane inne niż osobowe są zbierane w celu tworzenia raportów dotyczących łatwości obsługi witryny MB Distribution Sp. z o.o., jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności produktów i łatwości obsługi witryny.

5.      KOMU UDOSTĘPNIAMY INFORMACJE

Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim, za wyjątkiem przypadków zwrócenia się przez użytkownika o oferty produktów i usług. Prośba o zgodę użytkownika pojawi się przy udostępnianiu przez niego danych.
Firma MB Distribution Sp. z o.o. współpracuje z dostawcami zewnętrznymi, którzy oferują klientom kompletne usługi i rozwiązania opisane w części "Sposób wykorzystania informacji". Dostawcy ci muszą zapewnić poufność danych uzyskanych w imieniu firmy MB Distribution Sp. z o.o. i nie wolno im wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla firmy MB Distribution Sp. z o.o. Usługodawcy mogą się zmieniać, a firma MB Distribution Sp. z o.o. może zawierać umowy z kolejnymi usługodawcami, aby skuteczniej spełniać potrzeby swoich klientów.
MB Distribution Sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania zgody, chyba, że: (a) jest to odpowiedź na wystosowane przez organy administracyjne, odpowiednio zatwierdzone wnioski o informacje; (b) wymaga tego prawo, odpowiednie przepisy, wezwanie do sądu czy nakaz sądowy, (c) ma to na celu pomoc w przeciwdziałaniu oszustwom lub zapewnia realizację, lub ochronę praw i majątku MB Distribution Sp. z o.o.; (d) ma to na celu ochronę bezpieczeństwa osobistego pracowników MB Distribution Sp. z o.o. i osób trzecich znajdujących się na terenie MB Distribution Sp. z o.o

6.      UPRAWIENIA UŻYTKOWNIKA 


Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. w ramach Serwisów.
1. Prawo dostępu do danych osobowych: Na wniosek Użytkownika MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie zarejestrowany Użytkownik ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez konto Użytkownika w Serwisach.
3. Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O.).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych na podany adres email) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zarządać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. nadal będzie uprawniona do przechowywania danych osobowych.
5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. jego danych osobowych, kiedy:
· MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,
· Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
· Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie.


7.      MOŻLIWOŚCI POSTĘPOWANIA

Firma MB Distribution Sp. z o.o. daje użytkownikom możliwość zadeklarowania czy chcą otrzymywać informacje uzupełniające naszą ofertę produktów i usług. Chcąc otrzymywać informacje dotyczące produktów i usług oraz materiały marketingowe dotyczące firmy MB Distribution Sp. z o.o., użytkownik może złożyć odpowiednie zamówienie. Materiały dotyczące firmy MB Distribution Sp. z o.o. mogą obejmować informacje o nowych produktach, oferty specjalne lub zaproszenie do udziału w badaniu rynku. Materiały mogą być dostarczane na jeden z następujących sposobów: pocztą zwykłą, e-mail lub telefonicznie. Dalsze wskazówki zawiera część 7. Dokładamy wszelkich starań, aby uszanować decyzje użytkowników. Opcja ta nie dotyczy wymiany informacji w celu finalizacji zamówienia.

8.      OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez MB DISTRIBUTION SP. Z O.O. roszczeń w stosunku do Użytkowników.
 
9.      PREFEROWANE SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z DANYMI OSOBOWYMI I REZYGNACJA

Usługi nie wymagające rejestracji

Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie wykorzystuje danych osobowych użytkownika w celu innym niż podany podczas udostępniania danych. Do przykładów niezwiązanego wykorzystania należą: wysyłanie informacji dotyczących ofert specjalnych, informacji o produktach i marketingowych. Użytkownik może jednak zgłosić chęć otrzymywania tego rodzaju informacji nie wymagających rejestracji. Określ preferowane sposoby postępowania z danymi osobowymi, pisząc do działu ochrony danych osobowych Firmy MB Distribution Sp. z o.o. - pamiętaj, aby podać w korespondencji swoje nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy.

Usługi wymagające rejestracji

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości, które zostały wcześniej wyraźnie zamówione (np. biuletynów wysyłanych pocztą elektroniczną, informacji o nowościach i promocjach) skorzystaj z dowolnego z poniższych sposobów:
o    Postępuj wg wskazówek dotyczących rezygnacji, dołączonych do każdej wiadomości związanej z subskrypcją.
o    Wyślij wiadomość do działu ochrony danych osobowych MB Distribution Sp. z o.o. pamiętaj, aby podać nazwisko, adres e-mail i adres pocztowy, oraz odpowiednie informacje dotyczące subskrypcji materiałów MB Distribution Sp. z o.o. i rejestracji.

10.  DANE OSOBOWE A FIRMY ZEWNĘTRZNE

Niektóre usługi firmy MB Distribution Sp. z o.o. są powiązane z usługami świadczonymi przez niezależne firmy zewnętrzne. Usługi te dopuszczają możliwość udostępnienia danych osobowych zarówno firmie MB Distribution Sp. z o.o., jak i tym firmom zewnętrznym. Do przykładów należy możliwość finalizacji zamówienia za pośrednictwem odsprzedawcy. Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie udostępni firmom zewnętrznym danych osobowych użytkownika bez jego zgody.
 
 
11.  DOSTĘP DO DANYCH I ICH POPRAWNOŚĆ

Firma MB Distribution Sp. z o.o. stara się zachować poprawność danych osobowych użytkowników. Z myślą o tym wdrożyliśmy odpowiednią technologię, procedury i strategie zarządzania danymi. Firma MB Distribution Sp. z o.o. umożliwi użytkownikom dostęp do ich danych, starając się w rozsądnym zakresie zapewnić im dostęp oraz możliwość zmiany informacji za pośrednictwem Internetu. Chcąc chronić dane osobowe i zapewnić bezpieczeństwo użytkownika, firma MB Distribution Sp. z o.o. podejmie również odpowiednie kroki zmierzające do weryfikacji jego tożsamości, np. wymagając podania hasła i identyfikatora przed udzieleniem dostępu do danych. Niektóre strony w witrynach MB Distribution Sp. z o.o. mogą oferować ograniczony dostęp dla konkretnych osób, identyfikowanych za pomocą haseł i innych identyfikatorów. Najskuteczniejszym sposobem przeglądania i zmiany danych osobowych jest powrót do strony pierwotnej rejestracji i zastosowanie się do zamieszczonych tam wskazówek.

12.  OCHRONA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Firma MB Distribution Sp. z o.o. stara się chronić powierzone jej dane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub ujawnieniu danych, zapewnić poprawność danych oraz właściwe wykorzystanie informacji, firma MB Distribution Sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie procedury fizyczne i zarządcze w celu ochrony gromadzonych danych.

13.   ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE

Informacje przekazywane przez naszych Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. TVN zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony. Jednocześnie zwracamy uwagę na nieudostępnianie przez Użytkowników swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowanie opcji „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z usług oferowanych przez nasze serwisy.
 
14.  ZMIANY W TREŚCI DEKLARACJI

Jeśli w Deklaracji wprowadzone zostaną aktualizacje warunków, opublikujemy je w witrynie MB Distribution Sp. z o.o. i zaktualizujemy datę wydania niniejszego dokumentu, zawsze więc można będzie sprawdzić, jakie dane gromadzimy w trybie online, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie możliwości mają użytkownicy. W przypadku istotnych zmian w produktów Deklaracji, firma MB Distribution Sp. z o.o. zawiadomi o nich klientów, których dotyczą zmiany.
W stopce Serwisów administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść polityki prywatności.
 
15.  KONTAKT Z FIRMĄ

Cenimy wszelkie opinie naszych klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać na adres działu ochrony danych osobowych.

Wykorzystanie plików cookie i sygnalizatorów www (web beacons)
·         Pliki cookie
Plik cookie to plik danych przesyłany ze strony www na twardy dysk komputera użytkownika.MB Distribution Sp. z o.o. przesyła pliki cookie podczas przeglądania strony przez użytkownika, dokonywania zakupów lub personalizowania informacji lub rejestrowania się podczas korzystania z niektórych usług. Poprzez zaakceptowanie plików cookie wykorzystywanych na naszej stronie, użytkownik nie udostępnia informacji osobistych, lecz pliki cookie mogą być wykorzystane do identyfikacji komputera danego użytkownika. Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki "sesji" i pliki "stałe".
o    Pliki "sesji" po opuszczeniu naszej strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie. Pozwala to nam zdobywać doświadczenia przydatne w ulepszaniu zawartości naszej strony, jej personalizacji oraz ułatwianiu jej obsługi.
o    Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do ułatwienia zakupów, personalizacji i usług rejestracyjnych. Na przykład, pliki cookie mogą śledzić pozycje wybrane do zakupu oraz przechowywać hasła na stronach www, które wymagają podania nazwy użytkownika. Pliki cookie "stałe" mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie. Pod następującymi adresami można znaleźć informacje na temat popularnych przeglądarek oraz sposobu dopasowania preferencji dla plików cookie:
o    Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
o    Mozilla Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html
o    Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego  dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.
Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies  jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.
 
·         Sygnalizatory WWW (Web beacons)
Niektóre strony w witrynie firmy MB Distribution Sp. z o.o. oraz wiadomości e-mail sformatowane jako HTML, korzystają z sygnalizatorów www w połączeniu z plikami cookie, tworząc zbiorcze statystyki na temat wykorzystania strony. Sygnalizator www jest elektronicznym obrazem, znanym również jako jednopikselowy (1x1) lub przezroczysty GIF. Sygnalizatory www mogą rozpoznawać niektóre informacje na komputerach użytkowników, takie jak numer pliku cookie, czas i datę przeglądania strony oraz opis strony, na której umieszczony jest sygnalizator. Użytkownik może wyłączyć niektóre sygnalizatory www, poprzez zablokowanie związanych z nimi plików cookie.
·         Zewnętrzne Agencje reklamowe
Firma MB Distribution Sp. z o.o. nie udostępnia reklam innych firm we własnej witrynie. Firma MB Distribution Sp. z o.o. może umieścić reklamę produktów lub usług MB Distribution Sp. z o.o. na stronach innych firm za pośrednictwem zewnętrznych agencji reklamowych. Jeżeli oglądasz stronę www z reklamą firmy MB Distribution Sp. z o.o., internetowa agencja reklamowa może przesłać na Twój komputer pliki cookie lub sygnalizatory www. Umożliwia to agencji reklamowej rozpoznawanie komputera przy kolejnych odwiedzinach lub pomiar reakcji użytkownika na reklamę. Są to dane anonimowe i nie są związane z danymi osobowymi użytkownika ani bazami danych MB Distribution Sp. z o.o. Dane te są wykorzystywane przez internetową agencję reklamową do pomiaru zainteresowania reklamą i produktówą oraz oceny ich skuteczności. MB Distribution Sp. z o.o. nie ma dostępu do danych zgromadzonych przez internetową agencję reklamową. Aby zapobiec przesyłaniu plików cookie przez agencję reklamową na komputer użytkownika, należy zablokować tę opcję na stronie danej firmy lub odpowiednio ustawić filtr przeglądarki.
·         Opineo
Firma MB Distribution Sp. z o.o. udostępnia dane Opineo tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i uzyskania opinii na jego temat. Dostawca zapewnia nam poufność danych uzyskanych w imieniu firmy MB Distribution Sp. z o.o. i nie wolno mu wykorzystywać ich do jakichkolwiek innych celów niż świadczenie usług wykonywanych dla firmy MB Distribution Sp. z o.o.